Na první pohled se může zdát, že rozsáhlá těžba surovin ničí přírodu a rozvrací biodiverzitu. Avšak lomy a štěrkovny opravdu poskytují důležitá stanoviště pro rostliny a zvířata, která jsou stále více vysídlována vývojem v jiných oblastech. Četné vědecké studie prokázaly, že lomy, štěrkovny a další otevřené povrchové doly mohou být velmi cennými pro ochranu životního prostředí, neboť nabízejí ničím nerušené stanoviště vzácných a chráněných druhů.

Před zahájením činnosti dobývání v dané oblasti provádí společnost HeidelbergCement posouzení vlivů na životní prostředí. Důležitou součástí tohoto posouzení je dialog s různými zainteresovanými stranami, jakými jsou orgány ochrany životního prostředí, organizace ochrany přírody a místní komunity.

Během období dobývání společnost HeidelbergCement podporuje všechny formy propagace biodiverzity. Prostřednictvím vhodných opatření pro řízení biodiverzity (jakými jsou plány řízení biodiverzity), dobře plánovaných činností dobývání, které pokračují ve vytváření dynamiky v krajině a berou v úvahu období rozmnožování, jakož i prostřednictvím řádně školených zaměstnanců lomu, společnost HeidelbergCement dokazuje, že moderní činnosti dobývání a podpora biodiverzity mohou jít ruku v ruce.

Společnost HeidelbergCement je první společností v sektoru stavebních materiálů, která ve svých lomech implementovala pokyny pro podporu biodiverzity, prostřednictvím jednotných standardů pro rekultivaci a renaturaci. Všechny úpravy po vytěžení, které jsou projednávány s našimi partnery, jako je například vytváření přírodních rezervací, zemědělské plochy, lesů nebo místních rekreačních parků, jsou zaměřeny na zachování nebo dokonce zvýšení místní biodiverzity. Směrnice pro biodiverzitu společnosti HeidelbergCement jsou povinné pro naše činnosti v Evropě. Upravená verze slouží jako směrnice pro naše činnosti v Asii.