Partnerství a spolupráce jsou klíčem k úspěchu moderního přístupu k rekultivacím. Spolupráce se zúčastněnými stranami, jakými jsou například úřady, veřejnost a organizace zabývající se ochranou přírody, posiluje povědomí o příležitostech ke zvýšení biologické rozmanitosti v těžebních lokalitách.

BirdLife International

Kromě mnoha partnerství, které dceřiné společnosti skupiny HeidelbergCement vytvořily na lokální nebo národní úrovni, zahájila skupina HeidelbergCement v roce 2011 evropské partnerství s organizací BirdLife International. V roce 2014 bylo toto partnerství rozšířeno na Afriku a Asii. Jedním z našich klíčových projektů bylo společné zhodnocení všech našich lomů v Evropě, v Asii a v Africe na základě jejich vzdálenosti k oblastem s vysokou mírou biodiverzity. Díky této činnosti jsme byli schopni lépe posoudit náš vliv a stanovit priority našich aktivit.

Od roku 2012 bylo podepsáno více než 20 projektů v oblasti spolupráce s národními partnery organizace BirdLife a také několik dalších dohod s vysokými školami a neziskovými organizacemi zabývajícími se životním prostředím.

Přečtěte si více o:

Iniciativa "Biodiversity in Good Company"

Skupina HeidelbergCement byla členem iniciativy "Biodiversity in Good Company" od roku 2008. Iniciativa byla vyhlášena u příležitosti 9. konference členů „Convention on Biological Diversity“ (CoP 9). Cílem iniciativy bylo větší zapojení soukromého sektoru, podpora společností, začlenění ochrany a udržitelného využívání biodiverzity do systémů řízení společností a sdílení zkušeností v této oblasti.

Po podpisu této iniciativy v roce 2009 následovalo vydání zásad péče o biodiverzitu skupiny HeidelbergCement. Tento krok je inspirací pro další společnosti v našem oboru. Následně bylo na našich provozovnách implementováno mnoho projektů zaměřených na zavádění jednotných zásad péče o biodiverzitu, smysluplných ukazatelů a akčních plánů.

Tyto aktivity a partnerství budou po celém světě nadále růst, takže skupina HeidelbergCement může skutečně přispět v boji proti pokračující ztrátě biodiverzity a vést daný průmyslový sektor v oblasti péče o biodiverzitu.