Podle Proximitní studie, provedené v roce 2013 společností BirdLife International ve 425 těžařských oblastech společnosti HeidelbergCement ve 20 evropských a středoasijských zemích, bylo více než 153 oblastí určeno pro umístění v dosahu 1 km oblasti Natura 2000, oblastí IBA (Important Bird Areas), mezinárodní chráněné oblasti nebo národní chráněné oblasti.

V globálním měřítku se 28% z aktivních vápencových lomů a 22% z lomů kameniva, spravovaných společností HeidelbergCement, nachází přímo uvnitř nebo v blízkosti označených oblastí s vysokou hodnotou biodiverzity.

Pro integraci specifik biodiverzity každé oblasti při správě lomu, společnost HeidelbergCement vyvinula v roce 2009 koncept Plánů řízení biodiverzity. Kromě toho, skupina rovněž vytvořila svůj vlastní soubor ukazatelů, které pomohou manažerům lomu měřit a řídit biodiverzitu před, během a po obdobích dobývání.