Společnost HeidelbergCement rozvíjí koncept Plánů řízení biodiverzity (PŘB) od roku 2009 pro všechny své oblasti těžby nerostných surovin v Evropě, které jsou umístěny uvnitř nebo poblíž oblastí Natura 2000. PŘB obsahuje mapování oblasti a vyhodnocení různých typů stanovišť v lomu. Opatření řízení jsou pak vyvíjena a implementována pro budoucí podporu a zachování cílových stanovišť a jejich příbuzných žijících druhů, s přihlédnutím k požadavkům na dobývání surovin a materiálů. Díky těmto PŘB se vliv našich činností na rostlinné a živočišné druhy stal měřitelným a předvídatelným.