Typické lomové stanoviště a druhy

Při dobývání minerálů měníme přírodu a krajinu. Naše těžební činnost je prováděna s maximální opatrností a se zřetelem na stávající biodiverzitu oblasti. Z našich těžebních činností má skutečně prospěch mnoho zvířat a rostlin díky velkému počtu různých stanovišť, které v průběhu těžebních činností vznikají.

Tyto ekologické koutky nabízejí zvířatům a rostlinám útočiště, které by v dnešní době zřídka našly mimo naše lomy. Některé příklady těchto druhů jsou: Břehule říční, vlha pestá, výr velký, sokol stěhovavý, kuňka žlutobřichá, ropucha krátkonohá, stejně jako vzácné orchideje.

Před úpravou oblasti pro dobývání musí společnost HeidelbergCement posoudit vliv na životní prostředí. Součástí schvalovacího postupu je podrobný plán úprav po vytěžení, který integruje nové koncepty rehabilitace a rekultivace. V důsledku zachování a vytváření cenných stanovišť, je v okolí lomu podporována přírodní flóra a fauna této oblasti.

Místa s unikátními životními podmínkami

Aby bylo možné řádně provádět renaturaci a rehabilitaci lomu, je důležité, abychom byli seznámeni s jednotlivými místy a jejich životními podmínkami. Široká škála přírodních stanovišť, ve kterých se různá zvířata a rostliny usazují, lze rozdělit do následujících skupin: