Mokřadní biotopy, nalezené v lomech, jsou tvořeny především druhy rákosu, vysokých vytrvalých bylin a vrbových porostů. Vedle četných druhů hlemýžďů, vážek, obojživelníků a jiného hmyzu, nabízejí místa pro rozmnožování a dostatek potravin i pro určité druhy ptáků. Často skryté rybníky jsou zvláště vhodnými domovy pro vážky a obojživelníky, jakými jsou kuňka žlutobřichá, mlok bradavičnatý a ropucha obecná. Jezera působí jako místa odpočinku a loviště pro ptáky, jakými jsou kormoráni, volavky popelavé a rybák obecný.