Biotopy s dřevinami uprostřed zemědělské krajiny nebo velkých ploch, výrazně zvyšují biologickou rozmanitost. Mnoho vzácných druhů, jakými jsou motýli, brouci, plazi a ptáci, jako je například ťuhýk obecný nebo savci, jako jsou netopýři, potřebují dřeviny jako chráněné místo pro rozmnožování a základnu pro lov. Plody keřů jsou důležitým, základním zdrojem potravy. Traviny a byliny na okraji dřevnatých porostů, jsou domovem řady hmyzu, které naopak poskytují potravu pro ostatní zvířata. Tímto způsobem i malé dřevnaté biotopy mají za následek velký počet druhů.