Skalnaté oblasti, strmé skalní stěny, a protopůdy (nevyvinuté půdy) v těžařské oblasti poskytují místa pro velmi specializované živočišné a rostlinné druhy. Například strmé skalní stěny, tvořené z nezpevněné horniny, jsou důležitými místy rozmnožování pro ptačí druhy, které si vytváří otvory, jako je břehule říční nebo pro divoké včely. Srázy poskytují hnízdiště pro rozmnožování skalních ptačích druhů, jakými jsou výr velký, kavky a poštolky, zatímco ohrožené druhy rostlin - jako například pupava obecná nebo kociánek dvoudomý, lze nalézt na skalnatých pahorcích a suťových svazích. Otevřené oblasti protopůd jsou cennými stanovišti například pro četné druhy ptáků, kobylek, střevlíků a pavouků.