Prostorové změny v oblastech dobývání mohou vytvářet vývojové zóny pro živočichy a rostliny. Tyto zóny jsou různého stáří, mají různé struktury a jsou navzájem úzce spojeny (zóny sukcese). Kdykoliv jsou nerosty znovu dobývány z jedné z těchto oblastí, na jiném místě je již vypracována náhrada. Biotopy, spolu s jejich živočichy a rostlinami, které jsou ovlivněny dobýváním a objevily se v důsledku dobývání proto „putují“ tam a zpět přes oblasti dobývání. Tyto neustále se znovu rozvíjející zóny sukcese jsou tzv. putovní biotopy.

Putovní biotopy umožňují vzácným druhům rostlin a živočichů usadit se v této oblasti a tím umožňují obrovský rozvoj strukturální rozmanitosti. Mělké, dočasné vodní plochy bez vegetace nebo stopy, zanechané po těžkých nákladních vozidlech, které se mohou objevit ve velmi krátké době v průběhu procesu dobývání, jsou typickými putovními biotopy pro některé obojživelníky, jakými jsou kuňka žlutobřichá nebo ropucha zelená. Během probíhajících činností dobývání, bude kulík říční spokojeně usazen v prostorných oblastech skal, štěrku, nebo panenské půdy, které jsou téměř bez vegetace, za předpokladu, že jsou v okolí alespoň dočasné vodní plochy.