Přízemní vrstva dřeva, hub, mechů a nízko kvetoucích rostlin, tvoří místa pro hmyz, pavouky, obojživelníky a drobné savce. Bylinná vrstva, složená z trávy, kapradin, kvetoucích rostlin a mladých stromků, působí především jako zdroj potravy pro zvěř.

Třetí vrstva, vrstva keřů, se rozprostírá až do výšky cca. 3 m, a skládá se z keřů, jako jsou bez černý, hloh, a líska, a je zdrojem potravy pro chráněného plšíka lískového, jakož i pro ptáky a hmyz. Konečnou a největší vrstvou je korunové patro lesního porostu nebo také stromová vrstva; jejíž světelná prostupnost určuje strukturu a druhovou rozmanitost spodních vrstev. Tato vrstva tvoří místo například pro dravé ptáky, netopýry, kuny, veverky a hmyz.