Ve více než 1000 lomech a pískovnách po celém světě se skupina HeidelbergCement zavazuje k péči o biodiverzitu podporou výjimečné místní flóry a fauny v průběhu dobývání i po jeho ukončení.

Quarry Life Award je vědeck á a vzdělávací soutěž skupiny HeidelbergCement, která probíhá každé dva roky na národní i mezinárodní úrovni. Jejím cílem je zvýšit povědomí o biologické hodnotě těžebních míst a přispívat k jejímu dalšímu posílení.

V průběhu posledních čtyř ročníků Quarry Life Award bylo podáno více než 1400 návrhů projektů, z nichž více než 370 bylo vybráno k realizaci. Těchto projektů se zúčastnilo téměř tisíc soutěžících a podílely se na nich tisíce dalších lidí. Ve čtyřech ročnících byli národní a mezinárodní vítězové odměněni cenami v hodnotě více než 1 milion eur.

Quarry Life Award: 4. ročník

Skupina HeidelbergCement zve do svých kamenolomů a pískoven po celém světě vědecko-výzkumné pracovníky, studenty, školy a další zájemce, aby v těchto těžebních místech realizovali své projekty. Všichni zájemci mohou do 20. listopadu 2017 zaregistrovat svůj návrh projektu.

Porotci národních kol vyberou do 1. prosince 2017 projekty, které postoupí do dalšího kola soutěže. Autoři vybraných projektů budou pozváni, aby jej v období od ledna do září 2018 realizovali. Všechny vybrané projekty budou soutěžit současně na národní i mezinárodní úrovni.

Na konci období realizace projektu musí soutěžící předložit závěrečnou zprávu s maximálním rozsahem 10 stran. Zprávy lze psát v národním jazyce a v angličtině. Porota mezinárodního kola však bude hodnotit pouze závěrečné zprávy, které jsou v angličtině. Závěrečné zprávy je nutné předložit do 20. září 2018.

Národní a mezinárodní kolo soutěže v roce 2018

Ve 4. ročníku se budou projekty dělit na výzkumné a veřejné komunitní projekty. Oba druhy projektů mají 3 kategorie.

Kategorie projektů výzkumných jsou:
- Péče o biodiverzitu
- Výzkum druhů a jejich stanovišť
- Za hranicemi lomu

Kategorie veřejných komunitních projektů jsou:
- Biodiverzita a vzdělávání
- Propojení lomů a místní komunity
- Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

V národním kole získají nejlepší projekty ceny 2 500 eur a 5 000 eur. Ceny budou uděleny zvlášť pro projekty výzkumné a zvlášť pro projekty veřejné komunitní. 

V mezinárodním kole získají vítězové všech 6 kategorií cenu 10 000 eur. Nejlepší projekt soutěže bude oceněn 30 000 eury. 

Vítězové národního i mezinárodního kola budou vyhlášeni během podzimu 2018.

Jaký druh projektů hledáme? 

Výzkumné projekty:

Péče o biodiverzitu:

 • Návrhy/metody/projekty obnovy území
 • Projekty zvyšující biodiverzitu v průběhu těžby
 • Projekty vytvářející v těžebnách nové stanoviště pro rostliny a zvířata
 • Optimalizace metod obnovy těžebních míst

> Cíl: Podpora biodiverzity během těžby a po těžbě

Výzkum druhů a jejich stanovišť:

 • Mapování, průzkumy, vědecké studie

> Cíl: Rozšíření vědeckých poznatků o biodiverzitě v těžebních místech

Za hranicemi lomu:

 • Studie o návaznosti stanovišť, městské a krajinné ekologii, systému ekologické stability a biologické rozmanitosti

> Cíl: Lepší pochopení lomů a pískoven a jejich propojení s okolím

Veřejné komunitní projekty:

Biodiverzita a vzdělávání:

 • Vzdělávací materiály a programy
 • Aktivity v přírodě se zapojením místní komunity, muzea, laboratoře, umění,…

> Cíl: Zvýšení povědomí o hodnotě biodiverzity pomocí nových vzdělávacích pomůcek a aktivit

Propojení lomů a místní komunity:

 • Zlepšení ekologické návaznosti stanovišť, vytváření hmyzích hotelů, ptačích budek, zelených střech, zahradnictví ve městě/lomu,...
 • Vytváření stezek v lomu, návrhu rekreačního využití, vyhlídek

> Cíl: Zapojení místní komunity do aktivit, které mají přínos pro těžební místo i místní komunitu

Školní studentský projekt:

 • Vyhrazeno pro žáky základních a středních škol
 • Pod vedením učitele
 • Projekt může být na kterékoliv výše uvedené téma

> Cíl: Podpora žáků a studentů ve studiu přírody

Všichni účastníci se zavazují řídit bezpečnostními předpisy společnosti. Každý účastník soutěže nebo soutěžní tým, který tyto předpisy dodržovat nebude, bude okamžitě diskvalifikován.

Chcete vědět více? Podívejte se na: Jak se zúčastnit