For our study, we selected a quarry in Mokrá. It is a unique natural laboratory where is still a lot to discover. Our project aims on the area between the western and central quarry which is interesting in the terms of landscape changes before, during and after the mining. The northern part will be quarried, but the plan counts with restoration. Southern area will be preserved. We want to think how the northern area could be restored respecting the context of the landscape, including enforcing biodiversity of areas, with emphasis of habitats mosaic. It won't be a mere proposal – we focus on the phase before mining. We ask: “Should be the mining preceded by any preparation? If so, what kind of? What do we want to support and what should be avoided?” We are interested in stabilizing the area before overburden and tracing of what happens to the transferred soil. This we want to observe on present overburdens. It is necessary to count with the plant invasions and expansions. These species may negatively affect not only the natural succession of communities within the landscape, but could be a problem during the restoration and may create a species pool for spreading out of the quarry borders. The key question is: "What to do with them?" We'll examine the current state of both parts, do the synthesis and design future interventions. Through a series of innovative experiments in both parts of the site we'll try to restore the landscape with an emphasis on its biodiversity.

Landscape and Memory

When we do a research, we also want to study thevery important part of the landscape, its history. The landscape has a memory. Do not believe?

Čtěte více
31Srp
31Srp

Krajina a paměť 1/2

V našem bádání naskrz lomem Mokrá se snažíme nahlížet i více nazpět, do bližší či vzdálenější historie. Pro pochopení současného vzhledu krajiny a vymýšlení nebo plánování stavu budoucího je to dosti důležité. Na krajinu nelze nahlížet jen v rozměrech věcí současných a potenciálně budoucích. Krajina si pamatuje. Nevěříte?

Čtěte více
31Srp

Seminar invitation / Pozvánka na seminář

Invitation on seminar 14. September/ Pozvánka na seminář 14. září

Čtěte více
25Srp

Mulching – the optimal solution / Mulčování – optimální řešení

In our project, we try to verify a relatively big potential of the mulching. / V našem projektu ověřujeme poměrně velký potenciál jednoho z ne příliš častých nástrojů při rekultivacích – mulčování.

Čtěte více
14Srp

New plots and visit of international committee / Další plochy a návštěva mezinárodní komise

After a time, we inform about our further advances / Po delším čase opět aktualizace shrnující naše pokroky

Čtěte více
02Srp

First inspection

We visited the quarry to inspect the areas and to plan field works.

Čtěte více
21Čer

Vascular plants inventory, other filedwork continue / Inventarizace cévnaých rostlin a další práce

We made a vascular plants inventory with finding several rare species. We continued in onther treatments in the research plots. Provedli jsme inventarizaci cévnatých rostlin a nalezli jsme celou řadu vzácných druhů. Realizovali jsme další typy zásahů na pokusných plochách.

Čtěte více
10Čer

The first part of the experiment is done / První část experimentů za námi

Last week we have done first treatments on the experimental plots.V minulém týdnu jsme provedli první zásahy na experimentálních plochách.

Čtěte více
21Kvě

Works started!

We founded experimental plots for testing various treatments in management of bushgrass.

Čtěte více
11Kvě

First inspection

We visited the quarry to inspect the areas and to plan field works.

Čtěte více
11Kvě