V rámci našeho projektu plánujeme vybudovat několik prvků, kterými zpříjemníme návštěvu Kamenolomu Pohled lidem, kteří sem zavítají. Chceme, aby si odnesli nové poznatky o tomto lomu i o geologie obecně. V plánu máme vybudovat zde expozici kamenů, skalku, především s využitím horniny z lomu, několik informačních tabulí popisujících rekultivaci a historii lomu, malé posezení s vyhlídkou na lom a zábavu pro děti (poznávání hornin, paleontologie). Průvodcem po všech atrakcích lomu bude skřítek „Kameníček“. Aby se o lomu dozvěděli i lidé z okolí, vytvoříme propagační materiál, který umístíme na informační centra do blízkých obcí. Vytvoříme krátké video, jenž bude popisovat tvorbu tohoto projektu. Radi bychom také uspořádali výstavu na naší škole o naší práci a s námi vyfocenými fotkami  /The main aim of our project is introducing quarry Pohled and his surroundings to people. We want to focus especially on the entertainment but on the other hand it is also important from the educational point of view. Mr. Stony, who is the little imp, will appear on the information boards and on the Internet. In terms of the education, we are going to make information boards describing the quarry, its history and geology in general and sitting with view into the quarry. Then we would like to make some promotional materials with the most important information, particularly about the reclamation of this quarry and exhibition in our school.

Informační brožury//The information brochures

Informační brožury v tištěné podobě.//The information brochures are finally printed.

Čtěte více
08Srp

Umístění lišty//Placing the bar

Umístění lišty do geoparku naší školy//Placing the bar into our school geopark

Čtěte více
03Srp

Information brochure // Informační brožura

The Pohled Quarry Information Brochure // Informační brožura k Lomu Pohled

Čtěte více
11Čer

The board with samples of stones // Lišta se vzorky kamenů

On this board will be fixed forteen samples of stones which were collected in the quarry. // Na tuto lištu bude připevněno čtrnáct kamenů, které byly nasbírány v lomu.

Čtěte více
10Čer

Information board // Informační tabule

Information board designed by us // Námi vytvořená informační tabule

Čtěte více
04Čer

Mr. Stony' colouring book // Kameníčkovy omalovánky

Within our project we've created a coloring book // V rámci našeho projektu jsme vytvořili také omalovánky pro děti

Čtěte více
20Kvě

The third visit // Třetí návštěva

We visited the quarry 15.5.2018 once again. This time we collected samples of stones. // Dne 15. 5. 2018 jsme opět navštívili lom. Tentokrát kvůli sběru hornin.

Čtěte více
19Kvě

Articles in our local newspapers // Články do našich místních novin

We inform people in our town about our activity // Informuje lidi v našem městě o naší činnosti

Čtěte více
16Kvě

The second visit // Druhá návštěva

Our second visit in quarry Pohled // Naše druhá návštěva lomu Pohled

Čtěte více
17Dub

We've informed the village major // Informujeme starostu obce

Photos of letter for the village major // Fotografie dopisu pro starostu obce.

Čtěte více
16Dub

Quarry and the time // Lom a čas

A piece of history of Quarry Pohled // Něco málo z historie Lomu Pohled

Čtěte více
12Dub

Our first visit // První návštěva

We have finally visited Quarry Pohled./ Konečně jsme navštívili lom Pohled.

Čtěte více
02Dub

Our team // Náš tým

Who we are? // Kdo jsme?

Čtěte více
02Dub

Project of Quarry Life Award – Quarry Pohled

The main aim of our project is introducing quarry Pohled and his surroundings to people. We want to focus especially on the entertainment but on the other hand it is also important from the educational point of view. Mr. Stony, who is the little inn, will appear on the information boards and on the Internet. In terms of the education, we are going to make information boards describing the quarry, its history and geology in general. Then we would like to make some promotional materials with the...

Čtěte více
02Dub

Future of my quarry // Budoucnost mého lomu

Plan of Quarry Pohled after reclamation // Plán lomu Pohled po rekultivaci.

Čtěte více
19Bře

Photo of Quarry Pohled // Foto lomu pohled

Photo which we have taken in Quarry Pohled // Fotky, které jsme pořídili v Pohledu

Čtěte více
11Bře

First meeting//První schůzka

First meeting with the Quarry life award workers // První schůzka s pracovníky Quarry life award.

Čtěte více
11Bře

Mr. Stony // Kameníček

Who is Mr. Stony? // Kdo je Kameníček?

Čtěte více
07Bře