We will analyze the Bytča-Predmier quarry via interdisciplinary research; our main interest is wider context of the locality, as seen from perspective of social sciences,natural sciences and art. The final analysis will combine each subject and will provide comprehensive overview of multiple possibilities of the future development of the area, trying to find the best consensus between nature conservation, mining and recreation.

LANDOWNERS IN THE GRAVEL PIT

We found in the gravel pit 5 owners

Čtěte více
20Zář

VLASTNÍCÍ POZEMKŮ VE ŠTĚRKOVNĚ

Pozemky zde patří 5 subjektům.

Čtěte více
20Zář

Kdo si povídá s místními usedlíky? / Who is talking to local residents?

Náš výzkum běží a je na čase prozradit, jaké tváře se skrývají za našimi zjištěními. / Our research is running for quite a while and it is time to tell whose faces are hiding behind our findings.

Čtěte více
26Srp

Who we’ve met at Bagroviska

It is not just floods that appear in stories and memories of locals. You can listen to stories of how they learned to swim there when they were young, their memories about walks with the first love, of the first fish they caught...

Čtěte více
20Srp

Koho jsme potkali na Bagroviskách?

Nejsou to jen povodně, které se objevují v příbězích a vzpomínkách Predmierčanů na Bagroviska. Je možné zaslechnout, jak se zde místní učili v mládí plavat, vzpomínky na procházky s první láskou, na svou první ulovenou rybu...

Čtěte více
20Srp

Invasive plants in gravel pit / Rostlinné invaze ve štěrkovně

Our research continues. After one hard monitoring, we present the best of invasive and expansive plant species. / Naše průzkumy pokračují. Po jednom zvláště náročném vám představujeme to nejlepší z invazních a expanzivních druhů rostlin.

Čtěte více
15Srp

What is being told about 'Bagroviska'

What memories do local people have about the gravel pit?

Čtěte více
20Črv

Co se vypráví o Bagroviskách

Jaké vzpomínky mají místní lidé na prostor štěrkovny?

Čtěte více
20Črv

Hledaní ekologických efektů

Projekt ve štěrkovně Premiér (Bytča) má dvě části. Tu první, sociologickou jsme poodhalili v předchozím článku. Neméně důležitá je ale biologická část. Naším cílem je stanovit ekologický efekt území – chceme zjistit, co významného ve štěrkovně žije a roste. Za významné můžeme považovat nejen chráněné druhy, ale i přírodu ohrožující druhy, například invazní druhy.

Čtěte více
04Črv

Searching for ecological effects

The project in Premier (Bytča) gravel pit has two parts. About the first sociological part we wrote in the previous article. But the biological part is also important. Our goal is to determine the ecological effect: We want to find out which important species live and grow in the gravel pit. We study important species of rare species, but also, for example, invasive species.

Čtěte více
04Črv

What is a social scientist’s interest in a quarry?

Why is our team interdisciplinary and what is the role of social science in it.

Čtěte více
15Čer

Co zajímá sociálního vědce na štěrkopískovně?

Aneb proč je náš tým mezioborový a jaké místo v něm mají sociální vědy.

Čtěte více
15Čer

°

1B. The contemporary landscapes

Čtěte více
15Kvě

1. VALUES OF LANDSCAPE AND PLACE

1A. Topography and relief/ location of the site in the landscape

Čtěte více
26Dub

Our team / our blog

First contact with you!

Čtěte více
20Dub