Our project focuses on changes that have occurred in the sandpit over four years and their effect on biodiversity of the site. The work on which we are based (Vácha& Zeman 2018) investigated relationships between different characteristics of selected habitats (penetrability, moisture and grain size of a substrate, plant cover) in the sandpit and communities of some arthropod groups (spiders, planthoppers, leafhoppers, truebugs, Aculeata, ground beetles), and based on the results, recommendations for the management were made. Repeating the methods at the same sites will produce results that provide insight into how different interventions affect the communities there. The results will be placed in a context of successional stage and a time that has elapsed since the last major intervention. We also complement the site-specific surveys with new methods that focus on arthropod species inhabiting different microhabitats. Our research focuses in more detail on biology of aquatic habitats - we investigate which character of sandpit water reservoir is the most valuable in terms of biodiversity of selected plankton and nekton groups. Conclusions will include not only statistical data, but also results of faunistic and floristic observations during the project, including data on a fauna below the surface.

The documentary "Život pískoven (The Life of Sandpits) " has just come to life

The whole time of our research in the sandpit was actively filmed and now it is possible to see the result

Čtěte více
15Zář

Dokument "Život pískoven" natočený v pískovně u Plané nad Lužnicí právě ožil.

Celou dobu trvání našeho výzkumu na pískovně se aktivně natáčelo a nyní už je možné zhlédnout výsledek.

Čtěte více
15Zář

Virtual tour enriched with multimedia content

We created a virtual tour so that everyone could see the sandpit and sampling areas

Čtěte více
14Zář

Virtuální prohlídka obohacená o multimediální prvky

Vytvořili jsme virtuální prohlídku, aby si každý mohl prohlédnout pískovnu a odběrové lokality

Čtěte více
14Zář

Bird count in the sandpit

In the sandpit near Plana nad Lužnicí we are conducting a survey of the local avifauna within the framework of our project, the aim of which is mainly to determine its species composition and to obtain information on local bird abundance.

Čtěte více
02Zář

Sčítání ptáků na pískovně

V pískovně u Plané nad Lužnicí probíhá v rámci našeho projektu průzkum zdejší avifauny, jehož cílem je zejména zjistit její druhové složení a získat informace o lokální početnosti ptáků.

Čtěte více
02Zář

National jury in the sandpit

One of this year's national jurors, the director of the Czech Ornithological Society Mgr. Zdeněk Vermouzek, Mgr. Zdeněk Vermouzek, visited the sandpit in Planá nad Lužnicí and commented on the ongoing project.

Čtěte více
07Črv

Národní porota na pískovně

Jeden z letošních národních porotců, ředitel České společnosti ornitologické Mgr. Zdeněk Vermouzek, navštívil pískovnu v Plané nad Lužnicí a okomentoval probíhající projekt.

Čtěte více
07Črv

Filming of the Edible Frogs

Our popularizer went to the sandpit to film the European Water Frogs for an upcoming documentary.

Čtěte více
02Črv

Dokumentace zelených skokanů

Naše popularizátorka se vydala na pískovnu natáčet skokany pro vznikající dokument.

Čtěte více
02Črv

Young naturalists helped in the sandpit

A group of young volunteers from a Prague nature club decided to visit the mining site to help with habitat care.

Čtěte více
21Dub

Mladí přírodovědci pomáhali na pískovně

Skupinka mladých dobrovolníků z pražského přírodovědeckého kroužku se rozhodla navštívit těžebnu, aby zde pomohla s péčí o biotopy.

Čtěte více
21Dub

Our social networks

Links where you can also find information and news related to our work.

Čtěte více
06Dub

Naše sociální sítě

Odkazy, na kterých také najdete informace a aktuality týkající se naší práce.

Čtěte více
06Dub

Traps introduction

This article talks about the traps that we use to catch arthropods in the sandpit. In general, there are four types of traps. Floating and submerged traps for aquatic habitats and ground and pipe traps for land.

Čtěte více
05Dub

Představení pastí

V tomto článku bude řeč o pastech, které na pískovně používáme k lovu členovců. Vcelku se jedná o čtyři typy pastí. Plovoucí a potopené pro vodní biotopy a zemní a trubkové pasti pro souš.

Čtěte více
05Dub

First visitation and setting traps

Visitation of the sandpit with Jakub Vácha and Kamila Botková helped us with selecting suitable sites for research and location of traps.

Čtěte více
14Bře

První návštěva a pokládání pastí

Prohlídka pískovny s Jakubem Váchou a Kamilou Botkovou nám pomohla vybrat vhodná stanoviště pro výzkum a umístění pastí.

Čtěte více
14Bře

Our team

Welcome to our blog! We are a competition team from the Planá nad Lužnicí sandpit and today we would like to introduce ourselves to you.

Čtěte více
07Bře

Náš tým

Vítejte na našem blogu! Jsme soutěžní tým z pískovny Planá nad Lužnicí a dnes bychom se Vám rádi představili.

Čtěte více
07Bře