Ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 se konal první biodiverzitní workshop zaměřený především na výměnu zkušeností a diskuzi nad strategií skupiny HeidelbergCement Group v oblasti ochrany přírody a podpory biodiverzity i její implementací do každodenní práce. Hlavními tématy byly plány managementu biodiverzity, invazní druhy rostlin, pastva, možnosti péče o pískovny a tvorba tůní a mokřadů.

V průběhu intenzivního workshopu zazněly příklady realizovaných i připravovaných projektů, ve kterých je biodiverzita a ochrana přírody důležitým motivem, a proběhly diskuze s externími lektory. Účastníci workshopu z Německa, Velké Británie, Španělska, Francie a dokonce i Austrálie se vydali také do již netěženého lomu Hády s ukázkou Lamacentra a Růženina lomu jakožto příkladů fungující spolupráce a následného využití lomu po ukončení těžby a do aktivních štěrkoven v Hulíně a Tovačově. V Tovačově byly představeny nové tůně pro obojživelníky a vodní brouky a také záměr managementu zarůstajících kalových polí za využití ohně.

Účasníci workshopu byli svědky prvního letošního kroužkování mláďat rybáka obecného, který již tradičně hnízdí na umělých plovoucích ostrůvcích. Obzvláště v Hulíně vypadá letošní hnízdní sezóna velice nadějně.

Workshopu se zúčastnila např. porotkyně mezinárodního kola Quarry Life Award, Dr. Carolyn Jewell, a členové koordinačního týmu českého kola soutěže. Organizátorem workshopu byla společnost Českomoravský štěrk a Global Environmental Sustainability Department (GES) se sídlem v Heidelbergu.