Na Tovačovských jezerech na Olomoucku odstartoval projekt spolupráce společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a České společnosti ornitologické. Jedná se o další z řady projektů podpořených díky nadnárodnímu partnerství skupiny HeidelbergCement a sdružení BirdLife International. Na této lokalitě proběhlo v předešlých ročnících soutěže několik úspěšných projektů Quarry Life Award.

Tovačovská jezera vznikla těžbou štěrkopísku během uplynulých 60 let a v současnosti se rozkládají na 380 hektarech. Štěrkopísek je dobýván především plovoucími bagry ze dna jezer. V průběhu zpracování suroviny vznikají kalová pole, tzv. výpěrkoviště, plochy, kde dochází k usazování jemnozrnných částic. Tato výpěrkoviště se dlouhodobě ukazují jako zcela výjimečná z pohledu ochrany přírody. Výpěrkoviště si oblíbily mnohé vzácné a chráněné druhy rostlin i živočichů, například kulík říční, vzácní pavouci jako slíďák břehový, svižník písčinný a svižník německý nebo samotářské včely.

Společný projekt těžební společnosti a přírodovědců má za cíl podpořit a co nejlépe využít potenciál výpěrkovišť pro zvýšení biodiverzity, a to formou návrhu správné péče, pravidelného monitoringu, a také využitím netradičního postupu – obnovení holých písčitých ploch pomocí vypalování rákosin.

První fáze projektu odstartovala v dubnu 2017 a potrvá do října 2018.

Těší nás společná práce a jsme zvědaví na výsledky!