Dne 4. října byl spuštěn nový web skupiny HeidelbergCement v České republice NAŠE BIODIVERZITA.

Na těchto stránkách prezentují společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s., svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a biodiverzity v průběhu i po ukončení těžby na provozovnách a v blízkém okolí.

Návštěvníci webu se mohou dozvědět zajímavé informace o tom, co vlastně obnáší biodiverzita těžebních míst, o způsobech a důvodu, proč rekultivujeme naše lomy a pískovny a jak k tomu přistupujeme, a v neposlední řadě o naší spolupráci s řadou neziskových organizací a odborníků zaměřených na ochranu přírody a krajiny.

Návštěvníci webu se mohou navíc dozvědět zajímavé informace o:

  • pojmu biodiverzita těžebních míst a co si pod ním vlastně představit,
  • způsobech a důvodu, proč rekultivujeme naše lomy a pískovny,
  • přístupu naší skupiny k této činnosti
  • naší spolupráci s řadou neziskových organizací a odborníků zaměřených na ochranu přírody a krajiny.

Web NAŠE BIODIVERZITA představuje pestrou mozaiku projektů nejen v oblasti ochrany přírody a podpory biodiverzity, ale i spolupráce s blízkým okolím. Tyto informace jsou doplněny výběrem chráněných živočišných a rostlinných druhů, které se na provozovnách vyskytují. Stránky tak mají sloužit ke zvýšení povědomí o dlouhodobém úsilí skupiny HeidelbergCement v této oblasti.

Seznam projektů a chráněných živočišných a rostlinných druhů bude na stránky postupně doplňován.

Prohlédněte si nové stránky www.nase-biodiverzita.cz.