Odborná porota vybrala šest týmů, které budou od ledna do září realizovat své návrhy projektů v našich lomech a pískovnách.

Z deseti podaných návrhů projektů vybrala naše čtyřčlenná porota těchto šest:

Projekty výzkumné:

  • ​Kamenolom Hrabůvka: potenciál pro refugium vzácných druhů
  • Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k celkové biodiverzitě lomu (Mokrá)
  • Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven (Planá nad Lužnicí)

Projekty veřejné komunitní:

  • „Hoď krátký pohled na Kamenolom Pohled“
  • Cementíkovo putovaní aneb rodina na výletě (Mokrá)
  • BIODIVERZITA A ČLOVĚK - propojení antropologických a ekologických souvislostí v lomu Bytča

Soutěžit se bude v lomech v Hrabůvce, v Pohledu a v Mokré a na štěrkopískovně Planá nad Lužnicí a Bytča.

Od 1. ledna 2018 do 20. září 2018 bude šest týmů pracovat na svých projektech a o své práci budou informovat na svých blozích na webu www.quarrylifeaward.cz, do 20. září 2018 musí soutěžící předložit závěrečnou zprávu. V listopadu bude zveřejněn vítěz národního kola, v prosinci vítěz kola mezinárodního.

Děkujeme všem, kteří zaslali své projekty. Účastníci soutěže, jejichž projekt v letošním roce nebyl vybrán, se mohou opět přihlásit do soutěže v roce 2019 do 5. ročníku.

Všem postupujícím přejeme hodně štěstí a těšíme se na setkání v lomu či pískovně!