V polovině května byl ve více než 20 zemích vyhlášen již pátý ročník soutěže pořádané Skupinou HeidelbergCement. Odborníci, výzkumní pracovníci, studenti, místní komunity, neziskové organizace i milovníci přírody z celého světa mohou uplatnit své myšlenky a nápady na udržitelné způsoby využití lomů a pískoven. Ceny za nejlepší projekty, které uděluje Skupina HC ve spolupráci se svými partnery, kterými je v nadnárodním měřítku organizace Birdlife a v České republice Česká společnost ornitologická, dosahují až 30 000EUR. Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o biodiverzitě a o významu biotopů lomů a pískoven pro řadu živočišných i rostlinných druhů.

Skupina HeidelbergCement otevírá své lomy pro unikátní soutěž na podporu biodiverzity

Ztráta biodiverzity patří k závažným globálním rizikům, na něž se Skupina HC zaměřuje při snižování negativního vlivu klimatických změn
Soutěž Quarry Life Award vstupuje do pátého ročníku a je možné začít podávat návrhy soutěžních projektů
Soutěž si klade za cíl nalézat inovativní způsoby podpory biodiverzity v lomech a pískovnách
Projekty, realizované v zemích, kde je Skupina HeidelbergCement aktivní, mají za cíl nejen podpořit biodiverzitu jak v době aktivního využívání lomů a pískoven, tak i po ukončení těžby, ale i aktivně zapojit místní komunitu

V polovině května byl ve více než 20 zemích vyhlášen již pátý ročník soutěže pořádané Skupinou HeidelbergCement. Odborníci, výzkumní pracovníci, studenti, místní komunity, neziskové organizace i milovníci přírody z celého světa mohou uplatnit své myšlenky a nápady na udržitelné způsoby využití lomů a pískoven. Ceny za nejlepší projekty, které uděluje Skupina HC ve spolupráci se svými partnery, kterými je v nadnárodním měřítku organizace Birdlife a v České republice Česká společnost ornitologická, dosahují až 30 000EUR. Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o biodiverzitě a o významu biotopů lomů a pískoven pro řadu živočišných i rostlinných druhů.

 

Dr. Dominik von Achten, předseda představenstva Skupiny HC k tomu říká:

„Zpráva Global Risk, vydaná Světovým ekonomickým fórem 2021, zařadila ztrátu biodiverzity mezi pět nejzávažnějších a nejpravděpodobnějších globálních rizik s největším dopadem. I proto je teď správný čas pro akci. Skupina HC chce přispívat ke globální obnově přírody a biodiverzity a naše lomy a pískovny se mohou stát náhradními biotopy pro pestrou paletu živočichů a rostlin už během těžby, ale zejména po jejím ukončení.“

Pozitivní vliv na biodiverzitu a spolupráce s obyvateli v konkrétních lokalitách

Při podpoře udržitelného rozvoje stojí ve strategiích Skupiny HC podpora biodiverzity na čelním místě. Skupina HC využívá soutěže QLA k nalézání inovativních přístupů pro nakládání s lomy a pískovnami a tyto postupy pak aplikuje v celosvětovém měřítku. Do již proběhlých čtyř ročníků se zapojilo více než tisíc výzkumníků. Zkoumali více než stovku lomů a pískoven s cílem nacházet nové způsoby ochrany přírody a podpořit biodiverzitu lokální flóry a fauny. Výsledkem projektů bylo zlepšení managementu lomů a pískoven, jiné projekty přinesly benefity pro místní komunity. Např. díky projektu v Ghaně vzniklo účinné řešení stabilizace svahů pískoven, které umožní jejich zpevnění dostatečně hustým porostem. Projekty ve střední Evropě se zaměřily na kontakt s obyvateli v lokalitách poblíž lomů, aby zvýšily pochopení důležitosti ochrany přírody, zejména zásadní roli opylujících živočichů.

„Naší snahou je zachovat si v ochraně životního prostředí vůdčí pozici. Při organizaci soutěže QLA hraje v tomto ohledu velkou roli spolupráce s širokým spektrem laické i odborné veřejnosti“, podotkl Dr von Achten. „QLA podporuje výměnu informací nejen mezi akademickou obcí a průmyslem, ale také posiluje náš vztah s místními obyvateli.“

Studenti, výzkumní pracovníci, neziskové organizace i místní obyvatelé mohou do nového ročníku soutěže přihlásit své vědecko-výzkumné nebo veřejně-komunitní projekty. Národní porota v každé zemi vybere maximálně šest návrhů, které se budou moci zúčastnit vlastní soutěže. Poroty budou tvořit univerzitní odborníci, zástupci neziskových organizací a specialisté ze Skupiny HC. Od ledna do září 2022 nabídne HC své lomy a pískovny pro realizaci vybraných projektů. Bulharsko a Izrael se soutěže zúčastní poprvé. Na konci roku 2022 bude vítězům předána cena na národní i mezinárodní úrovni.