Dne 23.6. proběhla v rámci soutěže Quarry Life Award exkurze v kamenolomu Stříbrná Skalice, v nejmenším kamenolomu společnosti Českomoravský štěrk.

Dne 23.6. proběhla v rámci soutěže Quarry Life Award exkurze v kamenolomu Stříbrná Skalice, v nejmenším kamenolomu společnosti Českomoravský štěrk. Exkurze se zúčastnilo celkem 60 žáků z prvního i druhého stupně a 9 učitelů základní školy ve Stříbrné Skalici, se kterou ČMŠ dlouhodobě v rámci komunitních aktivit spolupracuje.

Po prvotní kontrole ochranných prostředků všech účastníků a představení bezpečnostních pravidel pro vstup do lomu byli účastníci na několika stanovištích postupně seznámeni s historií povrchové i hlubinné těžby ve Stříbrné Skalici, s vlastním kamenolomem a jeho parametry, jako je umístění lomu v krajině, počet etáží a jejich výška, těžená surovina a její využití, četnost odstřelů a jejich technické provedení. U primárního drtiče byl představen vlastní proces zpracování kamene a výroba jednotlivých frakcí. V zahloubení byla hlavním tématem živá a neživá příroda, a také byla představena soutěž Quarry Life Award. Třídy a především jejich kantoři byli povzbuzeni k aktivní účasti. Děti si mohly najít a odnést kámen dle vlastního výběru, a poté již všichni bez zranění opustili provozovnu.

Exkurze proběhla za přísných bezpečnostních pravidel. Po celou dobu pohybu školáků na území lomu byla těžba a zpracování kamene pozastaveno a exkurze vedla vymezeným bezpečnostním koridorem vedoucím od vrchu po zahloubení. Pro fotografování bylo vymezeno místo v zahloubení, kde si žáci mohli sundat ochranné helmy z výše uvedeného důvodu.

Exkurzi měl na svědomí organizátorský tým soutěže QLA z ČMŠ a ČMC a proběhla za vstřícné podpory vedení kamenolomu. Vzniklá fotodokumentace bude dále použita na propagaci soutěže.