Přihlášení na exkurzi do lomu dne 30.9.2021

Využijte možnost přihlásit se na exkurzi do rekultivovaného lomu v Olšanech dne 30.9.2021. Čas bude odvislý od předchozí exkurze pro středoškolské studenty, ale počátek exkurze pro veřejnost se bude pohybovat cca od 11-12hod, bude upřesněn v mailové korespondenci s přihlášenými osobami, stejně jako informace ohledně parkování či povinností, jaké BOZP prostředky je potřeba mít s sebou .

Přihlášku zasílejte na kristyna.sebkova@cmsterk.cz