Hlavní téma letošního ročníku Ekologické olympiády, soutěže pro středoškolské studenty pořádané Českým svazem ochránců přírody, je Ekologie obnovy.

Jednotlivé kraje pojali toto téma různě, organizátoři soutěže v Jihomoravském kraji si zvolili problematiku rekultivací a obnovy krajiny po těžbě. Jedná se o téma, které je velmi blízké i společnosti Českomoravský štěrk, a.s., která se tak mohla aktivně zapojit.

Nejprve jsme ve čtvrtek 30.9.2021 přivítali studentské soutěžní týmy a jejich pedagogický doprovod z Brna, Břeclavi, Rajhradu, Bzence, Boskovic a Znojma v kamenolomu Olšany na exkurzi. Na vlastní exkurzi navazovala samostatná práce studentů, kteří zpracovávali návrhy rekultivace a následného využití kamenolomu. V pátek proběhla na pracovišti Rychta organizace Lipka v Krásensku velká prezentace těchto návrhů před odbornou porotou s účastí pracovníka z ČMŠ.

Vzhledem k potenciálu studentských nápadů doufáme a věříme, že se někteří ze studentů zapojí také do letošního ročníku soutěže Quarry Life Award a budeme tak moci tyto nápady společně v lomu realizovat.