Informace, obsažené na této internetové stránce pravidelně a s náležitou péčí kontrolují a aktualizují společnosti HeidelbergCement AG a CBR Cementbedrijven N.V. (dále jen: „HeidelbergCement“). Bez ohledu na to mohou údaje podléhat změnám v průběhu této doby. Nejsme schopni zaručit přesnost, aktuálnost ani úplnost informací v nich zpřístupněných. Společnost HeidelbergCement proto nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, přesnost a úplnost poskytovaných informací. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škodu vyplývající přímo nebo nepřímo z použití těchto internetových stránek, ledaže to vyplývá z úmyslu nebo hrubé nedbalosti. To platí i pro ostatní internetové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů. Společnost HeidelbergCement nepřebírá odpovědnost za obsah internetových stránek, které jsou přístupné přes takové odkazy.

Pokud naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky poskytnuté třetími stranami, upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem těchto externích stránek, a tudíž nepřebíráme odpovědnost za jejich zákonnost, přesnost ani úplnost a naopak se tímto výslovně distancujeme od jejich obsahu a neschvalujeme jej. Rovněž doporučujeme věnovat náležitou pozornost podmínkám používání, zásadám ochrany osobních údajů a dalším právním oznámením na těchto nebo jiných internetových stránkách.

Dále si společnost HeidelbergCement vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit poskytované informace.

Obsah a struktura internetových stránek soutěže Quarry Life Award jsou chráněny autorským právem.

Zejména editace a reprodukce informací nebo dat a používání textu (zcela nebo částečně), obrázků nebo grafiky vyžaduje předchozí souhlas společnosti HeidelbergCement. Společnost HeidelbergCement výslovně souhlasí s kopírováním a použitím textů a obrázků, které byly zpřístupněny v sekci „Novinky“ pro zaměstnance mediálních společností a použití v médiích. Tato internetová stránka obsahuje jednu nebo více interaktivní stránek, jakými jsou vývěsky, diskusní skupiny, fóra, komunity a/nebo jiná komunikační zařízení. Souhlasíte s využíváním těchto služeb pouze k odesílání a přijímání zpráv a k nahrání materiálů, které jsou vhodné a mají vztah k určité službě, oblasti, komunitě, fóru, společenství nebo jinému komunikační zařízení. Z toho důvodu nebudete:

Publikovat, zasílat, nahrávat, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, rouhavý, hanlivý, škodlivý, pomlouvačný, nepřípustný, nemravný, sprostý nebo nezákonný námět, jméno, materiál nebo informaci.
Nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony o intelektuálním vlastnictví nebo zákonem na ochranu soukromí, pokud nevlastníte tato práva nebo jste neobdrželi všechna potřebná povolení.
Nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit činnost počítače jiné osoby.
Stahovat pro jakoukoliv distribuci jakékoliv soubory, poslané jiným uživatelem fóra o kterých víte, nebo byste měli vědět, že nemohou být takovým způsobem zákonně šířeny.
Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, sledovat, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva (jako je právo na soukromí a publicitu) jiných osob.
Falzifikovat nebo odstraňovat informace o autorství, legální nebo jiné náležité informace, označení vlastnictví, štítky původu, zdroje softwaru či jiné materiály obsažené v souboru, který je nahrán na serveru.

Pokud porušíte některé z těchto pravidel, nebo použijete stránky jakýmkoliv jiným nezákonným způsobem, společnost HeidelbergCement si vyhrazuje právo podniknout příslušné právní kroky, které mohou vyvstat v důsledku vaší akce a vy sám budete zodpovědný za právní následky nebo poškození, které vaše akce může způsobit.

Společnost HeidelbergCement nemá povinnost monitorovat interaktivní stránky a/nebo jiná komunikační zařízení. Nicméně, společnost HeidelbergCement si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci, kterou považuje za potřebnou k naplnění jakéhokoliv příslušného zákona, nařízení, zákonného procesu či vládního požadavku nebo upravit, odmítnout, odeslat či odstranit jakoukoliv informaci nebo materiál, buď celý nebo jeho část.

© CBR Cementbedrijven N.V. a HeidelbergCement AG, Heidelberg. Všechna práva vyhrazena.