Informace obsažené na těchto webových stránkách pravidelně a s patřičnou náležitostí kontroluje a aktualizuje společnost HeidelbergCement AG. Toto se však nevztahuje na obsah vytvořený uživateli, který nepřijímáme jako svůj vlastní. V souladu se Sec. 8 through 10 TMG, společnost nemá žádnou povinnost kontrolovat uložený nebo zpřístupněný obsah třetích stran či provádět kontrolu okolností, které by naznačovaly jakoukoli nezákonnou činnost. V případě, že se společnost dozví o jakémkoliv porušení, okamžitě odstraní veškerý závadný obsah. 

V případě, že naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky poskytnuté třetími stranami, upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem těchto externích stránek, a tudíž nepřebíráme odpovědnost za jejich zákonnost, přesnost ani úplnost. 

Dále si společnost HeidelbergCement vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit poskytované informace.