Last week, our technical team made a part of the operations at the research plots. All fields are cut down and raked hay. Only "control" will be without influence.This time we are disturbed by spade one area and put stones on another one area. Other operations are still waiting. You can look forward to interesting and unusual methods.Also we prepared three seedbeds for sowing reclamation mixtures. We dug fields and plucked weeds. During the next week we will plant a mixture of three types, which we designed ourselves. Already, we are curious to see how the area will look like at the end of the event.V minulém týdnu naše technická část týmu provedla zásahy na výzkumných plochách. Všechny plochy jsme posekali a důkladně vyhrabali. Výjimku tvoří kontrola, kde nebudeme provádět žádné zásahy.Tentokrát jsme jednu plochu celou poryli a jednu plochu jsme překryli kamenitou drtí. Ostatní plochy čekají na další zásahy. Můžete se těšit na zajímavé a netradiční přístupy.Mimo jiné jsme ještě připravili tři plochy pro výsevy rekultivačních směsí. Plochy jsme poryli, odplevelili a urovnali. Během dalšího týdne vysejeme tři druhy směsí, které jsme si sami navrhli. Už teď jsme zvědaví, jak budou plochy vypadat na konci soutěže.