Naša druga posjeta kamenolomu “Ribnica” rezultirala je aerofotografijama odabranih područja, obilježenih na slici, gdje su opaženi očekivani tipovi staništa kamenoloma (šume, živice i grmlje, travnata područja, vodeno područje-rijeka Ribnica itd.). U nastavku rada očekuje nas editovanje i sklapanje snimljenih fotografija.
Naš tim uvijek nastoji unijeti i dozu zabave i relaksacije u pauzama za odmor, pa smo, čekajući dozvolu za rad u sigurnim uslovima, muzikom razbili monotoniju tipičnog radnog dana i pojedinim uposlenicima kamenoloma, koji su bili oduševljeni i našom bespilotnom letjelicom koju koristimo prilikom rada.

The result of our second visit to quarry “Ribnica” are airshots of chosen areas of quarry, which are presented as red circles on the picture. In those areas are noticed expected habitats (woods, brushwoods, grasslands, river Ribnica etc.). We will continue with our work with editing and assembling airshots.

Our team members always try to involve a small dose of fun and relaxation while taking a break of work on a hot summer day or waiting for permission to work in safe conditions, so our musicmusic broke the monotony of typical working day for employers of quarry too, who were thrilled with our aerial drone that we use for our project.