The early spring is coming and we should distribute our bee houses at monitored localities. 15 blocks of wood have 3 holes each. One hole contains 40 drinking straws of the same colour. It is all together 1800 straws, which can be occupied by some solitary bee. We are curious, how many will be really occupied and which differences will be among localities.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přichází časné jaro a my bychom měli rozmístit hmyzí „domečky“ na monitorované lokality. Je připraveno 15 špalků, každý po třech dírách. Jedna díra obsahuje 40 plastových slámek stejné barvy. To je dohromady 1800 slámek, které by mohly být obsazeny nějakou samotářskou včelou. Jsme zvědaví, jak moc budou ve skutečnosti jednotlivé špalky obsazené a jaké budou rozdíly mezi lokalitami.