Hazel tree (Corylus avellana) is not definitely insect-pollinated species. However, it represents very important source of first pollen grains for bee brood. It is clear from these photographs taken in March 12th that early spring phenological differences (seasonal differences in plant development) are usually rather small.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Líska obecná (Corylus avellana) rozhodně není hmyzem opylovaný druh. Nicméně i přesto reprezentuje velmi důležitý zdroj prvního pylu pro včelí plod. Z těchto fotografií pořízených 12. března je jasné, že fenologické rozdíly (rozdíly v sezónním vývoji rostlin) jsou z počátku vegetační sezóny jen zanedbatelné.