Bees are currently endangered by many factors. Uniform landscape doesn’t support diverse food. Different toxic chemicals negatively influence life-time and orientation of bees in the landscape. There are many diseases, which shorten bee life. And actually the late deep frost threatens smaller colonies. Many bees die due to hunger, because their food storage remained out of bee cluster. They must warm up their brood with the temperature about 37°C, while the surrounding temperature (and windy weather) fall to -10 °C. Many beekeepers have lost many of their colonies during this winter due to these bad conditions. We have also 10% loss, but the winter is not over. Will be this year devastating for beekeepers at the Southern Moravia?

Včely jsou dnes ohrožovány mnoha různými faktory. Jednotvárná krajina jim neposkytuje pestrou stravu, různé toxické chemikálie zkracují životnost včel a znesnadňují jejich orientaci v terénu. Hromadí se počet nemocí, proti kterým je nutno bojovat. A aktuálně ohrožují menší kolonie včelstev pozdní hluboké mrazy, protože matky již intenzivně kladou a včelí kolonie musí zahřívat plod. Teplota uvnitř včelího chomáče dosahuje 37 °C, zatímco okolní teplota (včetně prudkého větru) dosahuje i mínus 10 °C (rozdíl je tedy téměř 50 stupňů!). Řada včelařů již hlásí kvůli těmto nepříznivým podmínkám velké úhyny. I my máme asi 10% ztráty, ale zima ještě není u konce. Bude tento rok pro včelaře na jižní Moravě devastující?