Let me introduce myself: I am Áďa, cat from house of cat refuge and I have found a new home in the office in Lamacentrum Hády. I am very friendly, communicative, patient and active. My aim (and challenge) is to help our QLA team to test everything, what seems to be consumable. In the future, when straws will be full of bee brood... Very interesting...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovolte mi se představit: Jsem Áďa, kočka z kočičího útulku a našla jsem nový domov v kanceláři Lamacentra Hády. Jsem velmi milá, komunikativní, trpělivá a aktivní. Mým cílem (je to velká výzva) je pomoci našemu QLA týmu otestovat vše, co se zdá být k jídlu. V budoucnu, až se slámky zaplní včelím plodem... Velmi zajímavé...