Last week we have installed all 15 bee traps at three localities. Five were installed in the central part of the Mokrá quarry, next five we put on suitable places in surrounding of our base in the Hády quarry and the last five were installed mostly in the fenced area of agricultural cooperative in Lažánky village. All front sites of the traps were situated to the sunny south.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minulý týden jsme dokončili instalaci 15 pastí na samotářské včely. Pět z nich bylo instalováno v centrální části lomu Mokrá, dalších pět pak na vhodných místech v okolí naší základny na Hádech a posledních pět bylo instalováno v Lažánkách, převážně v prostorách místního zemědělského družstva, jehož zaměstnanci byli velmi vstřícní (a sami jsou zvědaví, jak to dopadne ). Všechny čelní strany pastí byly orientovány k jihu tak, aby zůstaly osluněné.