It was necessary to test and calibrate the new construction of the scale. Therefore, the final installation have been finished after last deep frosts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bylo nezbytné otestovat a zkalibrovat novou konstrukci úlové váhy. Proto jsme ponechali konečnou instalaci až po posledních hlubokých mrazech.