First flowering plants are rather resistent to low night frosts. In addition, the temperature inside these flowers may be about 10°C higher than the surrounding air during the day. It surely attracts first pollinators, which can detect higher infrared radiation and give them the opportunity to collect pollen grains as a necessary first food.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První jarní kvetoucí rostliny jsou značně odolné vůči nočním mrazům. Navíc teplota uvnitř květů může v průběhu dne dosáhnout až o 10 °C více než je teplota okolního vzduchu. To samozřejmě láká první opylovače, kteří jsou schopni registrovat vyšší infračervené záření a dávají jim možnost sbírat pylová zrna jako nezbytnou první potravu.