In gardens! They are the spring diversity hotspots with many early flowering plants during these days. Our bees had to find, fly, collect and bring it from gardens at least 300m far from hives. It is extremely dangerous journey. The temperature around 12°C means that if they stop to fly, their muscles cool off and they are not able to get back. Many bees will die during these days.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V zahradách. Ty jsou v těchto dnech ostrovy biodiverzity časně jarně kvetoucích rostlin. Naše včely musí letět nejméně 300 m daleko od úlu. Je to extrémně nebezpečná cesta. Teploty kolem 12 °C znamenají že jestliže se někde zastaví, jejich svaly prochladnou a nebudou se moci vrátit zpět do úlu. Mnoho včel tak v průběhu těchto dní zahyne.