We finished the first part of the project. We developed, constructed and installed three hive scales for in total six hives and installed fifteen solitary bee traps at three very different localities. The second part provisionally called ‘What happens?’ immediately follows. You needn't wait for our next news at this blog. On-line data from all scales are available at: http://vcelyvlomu.cz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První část projektu je za námi! Vyvinuli jsme, zkonstruovali a instalovali tři úlové váhy pro celkem šest úlů a instalovali jsme v terénu 15 pastí na samotařské včely. Druhá část, provizorně nazvaná „Co se stane?“ následuje. Nemusíte však čekat na naše další zprávy na tomto blogu. On-line data jsou dostupná ze všech úlových vah na adrese http://vcelyvlomu.cz.