Cornus mas is a shrubby species, which is protected by law and endangered in the Czech republic. Some small population also grows directly in the Mokrá quarry.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dřín jarní je keř, který je u nás zákonem chráněným a ohroženým druhem. Malá populace roste také v lomu Mokrá.