This species is firstly painted in Hieronymus Bock’s Herbal (1546) as a shrub eaten by goat. It is flowering exactly in time, when three nice baby goats have borned in Lamacentrum Hády. Goat willow gives rather high amount of nectar. Therefore, strong bee colonies may create first (rather special) honey from it (Haragsim 2013).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na jednom z prvních vyobrazení v herbáři Hieronyma Bocka (1546) je tato vrba vyobrazena společně s kozou. Odtud se patrně traduje její jméno. Kvete právě v době, kdy se nám v Lamacentru Hády narodila tři krásná kůzlata. Vrba jíva poskytuje poměrně značné množství nektaru, takže velmi silná včelstva z něj dokáží vytvořit první zásoby (Haragsim 2013).