Goat willow is a ruderal species frequently occurring in abandoned quarries at disturbed sites. During early spring, when it flowers, it hosts many different insect species – Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera and others. While willow males are ‚very noisy‘ and buzzing is heard from a long distance, females are much less visited. The most frequent visitor is honeybee, but after few minutes it is possible to record many other insects.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrba jíva je ruderální druh, který se často vyskytuje v opuštěných lomech na narušených místech. V průběhu časného jara, když kvete, hostí mnoho různých druhů hmyzu – blanokřídlé, dvoukřídlé, motýly a další. Zatímco samci vrb jsou ‚velmi hluční‘ a bzukot je slyšet již zdaleka, samice jsou navštěvovány hmyzem mnohem méně. Nejčastějším návštěvníkem jsou samozřejmě včely medonosné, ale v průběhu jen pár minut je mozné zaznamenat i mnohé další druhy.