In order to prevent swarming the beekeeper must have proper space management especially during first spring months. We prepared this operation exactly for the time, when we met with the national jury. Our bees were very calm and nobody got a string…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z důvodu prevence proti rojení musí včelař provádět pravidelné zásahy především v průběhu časného jara. Připravili jsme tuto operaci na dobu, kdy jsme se poprvé potkali s národní porotou. Naše včely byly velmi mírné a nikdo nakonec nedostal jediné žihadlo…