C. A. Hallmann and his team published this information in a prestigious scientific journal PLOS One last year (2017). They used a standardized protocol to measure total insect biomass at 63 nature protection areas in Germany. They found a seasonal decline of 76%, and mid-summer decline of 82% in flying insect biomass over the 27 years of study. We can do a simple test ourselves: Driving the car on highways formerly resulted to many killed insects. But Today it only rarely happens that the car must be washed up after a journey. It becomes to be very dangerous for the whole nature.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. A. Hallmann a jeho tým publikovali tuto informaci v prestižním vědeckém časopise PLOS One minulý rok (2017). Použili standardizovanou metodiku k měření hmyzí biomasy v 63 chráněných územích v Německu. Potvrdili sezónní úbytek biomasy létajícího hmyzu o 76%, a dokonce úbytek celých 82% uprostřed léta, a to za posledních 27 let. Můžeme si jednoduchý test udělat sami: Dříve bylo auto po rychlé jízdě na dálnici pokryto spoustou zabitého hmyzu. Dnes se však jen vzácně stane, že musíme jít z tohoto důvodu s autem do myčky. Tento stav začíná být velmi nebezpečný pro celou přírodu.