European orchard bee (Osmia cornuta) is an important pollinator of fruiters. Adults are on wing very early – from March. They love flowers of apple trees. Before they start to flower, bees feed nectar mainly from various exotic woody species. They lack the pollen baskets. Pollen is collected on its whole hairy body and they become ten-times better pollinators than the honeybees.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zednice rohatá (Osmia cornuta) je významná opylovatelka ovocných stromů. Ze zimního spánku se probouzí velmi brzy, už v březnu. Než rozkvetou jabloně, které tyto včelky milují, nasytí se v zahradách na časně kvetoucích cizokrajných dřevinách. Zednice patří mezi břichosběrné včely, které dokáží opylit až 10x více květů než dělnice včely medonosné.