Pesticides vary in their effects on bees. And they become more and more efficient. Contact pesticides kill bees directly while sprayed. Systemic pesticides are incorporated onto seeds and move up into the stem, leaves, nectar, and pollen. Bees come in contact while foraging. The bee may die immediately without returning to the hive. However, more dangerous is a transport of the insecticide back to the colony in contaminated pollen, nectar or on its body, which may result to total colony death. Pesticides are linked to Colony Collapse Disorder disease, which is one of the main limits of bee colony survival in many areas worldwide.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pesticidy se od sebe značně liší. A jsou stále účinnější. Kontaktní pesticidy zabíjejí včely přímo postřikem. Systemické pesticidy jsou vpraveny do semen a prostupují stonkem, listy, nektarem a pylem. Včela může uhynout okamžitě bez možnosti návratu do úlu. Mnohem horší je však situace, kdy včely přinesou kontaminovaný pyl, nektar nebo své tělo přímo do úlu. To může způsobit totální úhyn včelstva. Pesticidy jsou dnes spojovány s nemocí nazývanou Colony Collapse Disorder, která má za následek rozsáhlé úhyny včelstev po celém světě.