It is visible that approximate phenological difference between Hády and Mokrá is about 3-4 days, the difference between Hády and Lažánky is even higher – about 5-7 days.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je vidět, že průměrný fenologický rozdíl mezi Hády a Mokrou je okolo 3-4 dnů, rozdíl mezi Hády a Lažánkami je ještě větší – asi 5-7 dnů.