Our scales send automatically aproximatelly each 5 minutes a data about hive weights, air temperature and humidity and temperature inside hives. On-line data are available at http://www.vcelyvlomu.cz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše váhy posílají automaticky přibližně každých 5 minut data o váze úlů, teplotě a vlhkosti okolního vzduchu a teplotě uvnitř úlů. On-line záznam je dostupný na http://www.vcelyvlomu.cz.