Agriculture intensification is so effective that it reduced most of former weeds and pests. Many species are sensitive to used chemicals. Some of them were not able to survive artificial fertilising of arable fields, or their efficient elimination. These methods consequently influence all food pyramid. Swallows, butterflies and pollinating insects almost disappeared from the countryside. Therefore, quarries are currently the largest nature protecting areas with variety of biotopes , which are missing in surrounding agricultural landscape.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intenzifikace zemědělství je natolik efektivní, že vytlačila většinu z druhového bohatství původních plevelů a škůdců. Řada druhů reaguje velmi citlivě na používanou chemii, mnohé se nebyly schopny přizpůsobit se přílivu živin nebo efektivní agrotechnice. Bohužel ovlivňují tyto postupy dnes veškeré potravní řetezce. Z venkova zmizely vlaštovky a jiřičky, ubylo motýlů a hmyzu opylujícího rostliny. Lomy jsou proto dnes rozsáhlými “rezervacemi” s bohatstvím biotopů, které v okolní zemědělské krajině již neexistují.