Dříve byla pro včely a včelaře řepka obrovským zdrojem pylu a nektaru. Dnes převažující hybridy produkují tak málo nektaru, že je včely nerady navštěvují. Pesticidy používané v řepkových polích jsou koktejlem karcinogenních a toxických látek. Dostávají se do spodní vody a potravních řetězců a mohou prokazatelně poškozovat lidský mozek – mohou stát například za autismem, poruchami paměti atd. A druhová pestrost krajiny? Ta připomíná poušť. Jen místo písku – řepka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rape was an important source of nectar for bees and honey for beekeepers. Today’s hybrids produce so small amount of nectar that honeybees dislike to visit these flowers. Pesticides used in rape fields are a cocktail of carcinogen and toxic agents. They flow through the soil and appear in a tap water and in in a body of most animals. Scientists proved their impact on a human brain – they may be a source of autism and other disorders. And the biodiversity? The landscape looks like the desert. Just only instead of the sand – rape.