Solitary bees are efficient foragers and pollinators. They are about 10 times more efficient in pollination of flowers than honey bee. They must be, because individual females are alone for all the nesting work.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samotářské včely jsou velmi výkonnými sběrači pylu a opylovači. Jsou asi 10 krát výkonnější než včela medonosná. Musejí být, protože jednotlivé samice jsou na veškerou práci s vytvořením hnízda zcela samy.