Extreme drought and windy weather came during these days. All nectar dried off. The only locality where still many plants are flowering is the Hády quarry, because its vegetation is extremely rich. And one from the most important honeybee plants – black locust – started to flower. It is alien weed with high impact on plant biodiversity decrease. However, in small local patches on it has evidently a positive impact on insects on these days…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přišlo extrémní sucho a větrné počasí. Veškerý nektar vyschl. Jedinou lokalitou, kde stále kvete řada druhů, je hádecký lom, protože zdejší vegetace je extrémně bohatá. A jedním z nejdůležitějších medonosných rostlin je akát, který právě začal kvést. Je to nepůvodní druh s velmi negativním vlivem na biodiverzitu rostlin. V malé lokální populaci však může mít v tuto dobu zjevně pozitivní vliv na hmyz.