A large amount of brood is a signal for the colony that the time of swarming is coming. New nucleus colony helps to remove superfluous brood and, in the same time, initiates a controlled reproduction. The nucleus consists of few frames of old brood and frame of brood combs with eggs. The nucs lost all old bees (they returned to the colony from which they originated). Therefore, it must be artificially fed. Young bees nurse a new queen during next 18 days.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mnoho plodu je pro včelstvo signálem, že je čas se vyrojit. Nový oddělek pomáhá odebrat přebytečný plod a umožňuje včelstvo řízeně reprodukovat. Oddělek se skládá z několika rámků zavíčkovaného plodu a z rámku s čerstvě nakladenými vajíčky. Oddělek ztratil všechny staré včely – létavky (ty se přesunuly zpět do mateřského úlu). Proto musí mít zásoby a být po nějakou dobu uměle dokrmován. Mladé včely si během následujících osmnácti dnů vychovají novou matku.